Fiskarter

Havsöring
I Emån simmar några av världens största havsöringar. Flera världsrekord har fångats i ån. Fisket bedrivs på våren när havsöringarna är på väg ut till havet samt på hösten då de går upp för lek.

Gädda, Emån. Foto: Christian Karlsson Gädda, Emån. Foto: Christian Karlsson

Gädda
De goda villkoren med mycket mat gör att gäddorna är talrika i våra vatten. Att fiska gädda är riktigt roligt och kan göras på många sätt året om.

Abborre, Emån. Foto: Christian Karlsson Abborre, Emån. Foto: Christian Karlsson

Abborre
I området finns ett fint bestånd av abborre. Under alla årstider fångas fina fiskar. Alla metoder är användbara, mete, spinn, fluga, pimpel samt ismete när det gäller abborre.

Färna, Emån. Foto: Christian Karlsson Färna, Emån. Foto: Christian Karlsson

Färna
I åns strömmar finns den fantastiska färnan. I kallt vatten söks den framförallt genom bottenmete men med varmare vatten börjar fisket med bröd och frilina. Det är fantastiskt att smyga längs ån och spana efter hungriga färnor.

Utöver dessa arter finns många fler att rikta sitt fiske efter, till exempel gös, brax, mört, sarv, sutare, lax mm.