Fiskevatten

Emån

Knutskulla, Emån Knutskulla, Emån

Emån är 22 mil lång och rinner från småländska höglandet ner till kusten vid Em strax söder om Oskarshamn. I ån finns mer än 30 fiskarter. Mest känd är Emån för sin storvuxna havsöring. Hos oss delar ån upp sig i flera delflöden och bildar ett delta. Här finns många intressanta sträckor med olika karaktärer.

grönskogssjön

Ladugårdsviken, Grönskogssjön Ladugårdsviken, Grönskogssjön

Grönskogssjön är en del av Emån. I och med att ån passerar genom sjön bildas en djupare del med svagt strömmande vatten. Tillsammans med ett par grund och rikligt med vassområden har sjön varierande vattenmiljöer.

Karta över Emån på Grönskogs gård

Pool 1

Pool 2

Pool 3

Pool 4

Pool 5

Pool 6

Pool 7